Formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Vzor formulára - Odstúpenie od kúpnej zmluvy ... *pdf